Последни новини

БСМ ООД

You are here: Home
25 Септември 2022
Последни новини
Сряда, 20 Октомври 2021 07:45

 

eu.pnginovation.png

„БСМ“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-1232-C01/18.10.2021 гза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Общата стойност на проекта е 50 000 лв, от които 50 000 лв европейско финансиране.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с икономическите последици от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от ОПИК 2014-2020.

Сряда, 12 Август 2020 11:14

„БСМ“ ООД ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

 eu.pnginovation.png

„БСМ“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-7317-C01/11.08.2020 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ по проект
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“


Кратко описание на проекта – преодоляване недостига на средства и липсата
на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на
положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19.


Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално
съфинансиране.