Новини

БСМ ООД

You are here: Home BSM ADMINISTRATOR
23 Март 2023
Новини
BSM ADMINISTRATOR

BSM ADMINISTRATOR

SL25, SL60 CITY и SL110 CITY

  Представяме ви новите led улични осветители SL25, SL60CITY и SL110 CITYСъздадени от BSM за максимална ефективност при всякакви градски ситуации.

SL25 R4sl60-1

SL25

                                      SL60 CITY

SL110-1SL110 CITY

 

    SL25, SL60 CITY и SL110 CITY предлагат изключително високи нива на осветеност и икономия на енергия, като могат да бъдат предоставени с различни опции за монтаж и аксесоари.

 

eu.pnginovation.png

„БСМ“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-1232-C01/18.10.2021 гза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Общата стойност на проекта е 50 000 лв, от които 50 000 лв европейско финансиране.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с икономическите последици от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от ОПИК 2014-2020.

„БСМ“ ООД ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

 eu.pnginovation.png

„БСМ“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-7317-C01/11.08.2020 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ по проект
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“


Кратко описание на проекта – преодоляване недостига на средства и липсата
на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на
положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19.


Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално
съфинансиране.

Вторник, 02 Юли 2019 08:55

НОВИ ПРОДУКТИ - SL20 и SL65

НОВИ ПРОДУКТИ - SL20 и SL65

БСМ разработи нов вид бюджетни улични осветители с висока ефективност.

SL20-4SL65-13

SL20                                       SL65

Вторник, 02 Юли 2019 08:25

NEW PRODUCTS - SL25,SL60 CITY & SL110 CITY

 

SL25, SL60 CITY & SL110 CITY

 

    We present you our latest street led luminaires SL25, SL60CITY and SL110 CITY. Developed from BSM for maximum efficiency in any city street occasions.

SL25 R4sl60-1

 SL25      

                                                                              SL60 CITY

 

SL110-1SL110 CITY

 

SL25, SL60 CITY and SL110 CITY are designed for energy saving and hight perfomance and can be provided with different types of mounting and accessories.

 

Четвъртък, 21 Февруари 2019 10:50

NEW LED Luminaires SL95 and SL150

NEW Products - SL95 and SL150

BSM has developed a new type of street luminaires with super high efficiency 

( up to 178 lm/W ) meeting all European standards.

 

SL95-2SL95-02019-1

technical specifications SL95file-pdf

SL150-22SL150-02019-3

technical specifications SL150file-pdf

 

 

Четвъртък, 21 Февруари 2019 09:29

Нов вид LED осветители SL95 и SL150

НОВИ ПРОДУКТИ! - SL95 и SL150

БСМ разработи нов вид улични осветители с излкючителнo висока ефективност

( до 178 lm/Wотговарящи на всички европейски стандарти.

SL95-2SL95-02019-1

technical specifications SL95file-pdf

SL150-22SL150-02019-3

technical specifications SL150file-pdf

Понеделник, 07 Ноември 2016 10:57

Нов изпарител R-Tre

Нов LPG Изпарител R-Tre

r-tre

 
 
Сряда, 20 Април 2016 18:20

АВТОМАТИЗИРАНА LED СИСТЕМА

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТОДИОДНО УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Основен елемент при реализирането на високо-ефективно светодиодно улично осветление е изграждането на автоматизирана система за контрол, управление и мониторинг на осветителите и ел. консумация.

Системата се отличава с гъвкаво и адаптивно управление, висока степен на интеграция и надеждност. Пълнаавтономност от влияние на външни фактори като околната среда, атмосферните условия, часовото време и сезон.

Чрез системата се постига надеждно и ефективноуправление за намаляване на разходите повреме експлоатацията иподдръжката на уличното осветление във времето.

 LED Streetlight System

 

CA-04 - автомобилна програмируема CAN-BUS аларма, адаптирана за монтаж на съвременни автомобили. Управление чрез фабричния ключ-дистанционно.

CA04 sofware

Страница 1 от 2