АВТОМАТИЗИРАНА LED СИСТЕМА

БСМ ООД

You are here: Home АВТОМАТИЗИРАНА LED СИСТЕМА
21 Юли 2024

АВТОМАТИЗИРАНА LED СИСТЕМА

Сряда, 20 Април 2016 18:20 Written by 
Rate this item
(0 votes)

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТОДИОДНО УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Основен елемент при реализирането на високо-ефективно светодиодно улично осветление е изграждането на автоматизирана система за контрол, управление и мониторинг на осветителите и ел. консумация.

Системата се отличава с гъвкаво и адаптивно управление, висока степен на интеграция и надеждност. Пълнаавтономност от влияние на външни фактори като околната среда, атмосферните условия, часовото време и сезон.

Чрез системата се постига надеждно и ефективноуправление за намаляване на разходите повреме експлоатацията иподдръжката на уличното осветление във времето.

 LED Streetlight System

Основни функционални възможности на системата:

  • Отдалечен контрол, управление и мониторинг на уличното светодиодно осветление. Индивидуално и/или групово управление(включване/изключване или регулиране интензитета - димиране) на всеки уличен осветител и/или група от осветители предварително групирани по общ признак.
  • Управление на неограничен брой светодиодни улични осветители и/или групи.
  • Напълно автономно управление на уличното светодиодно осветление по предварително зададен от потребителя график, (като например – делничен, празничен, номинален, икономичеин график и т.н.)управление в реално време с възможности за превключване в ръчен режим и избор на степен на димиране на осветителите/групите според номинална им мощност.
  • Локално иотдалечено управление на уличното светодиодно осветление. Използване на TCP/IP комуникация,посредством мобилната комуникационна GSM преносна мрежа за дистанционно управление на определен осветител или група.
  • Гъвкаво управление на светодиодното осветлението със седем на брой работни цикли за промяна на интензитета (димирането) на уличните осветители в рамките на една нощ.
  • Поддържанена текстова и графична база данни с информация за отделните улични осветеилели и групи.Поддържанена географско информационна системата оказваща точното местоположение на всеки един обект от системата за улично осветление.
  • Поддържане на регистър на изпълняваните от системата команди, генериране надоклади и анализиране текущото състояние на всеки един освеител и/или група.
  • Поддържане на алармени съобщения за дефекти, превантивна поддръжка и сервизация при повишаване/понижаване на консумираната мощност от осветел и/или група от осветители и др.
  • Възможност за изграждане на централизирана система за управление на множество наброй населени места посредством общ сървър и с автономно управление на всяко отделно населено място по предварително зададен график.
Read 6962 times Last modified on Сряда, 20 Април 2016 18:22
Login to post comments