Новини

БСМ ООД

You are here: Home
16 Октомври 2021
Новини

 Проект "Подобряване на производствения капацитет на"БСМ" ООД"

eu.pnginovation.png

 

БСМ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.040-0013 -C01 Подобряване на производствения капацитет на "БСМ" ООД. Проекта е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е да се подобри производственият капацитет на дружеството с цел повишаване на конкурентоспособността му и засилване на експортния му потенциал. Периода на  на проекта  е от  17.01.2020 г. , До 19.03.2021 г.

Стойността на проекта е 723 215.00 лв. от които 430 312.92 лв. финасиране от ЕС и 75 937.58 лв. национално съфинансиране.

„БСМ“ ООД ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

 eu.pnginovation.png

„БСМ“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-7317-C01/11.08.2020 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ по проект
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“


Кратко описание на проекта – преодоляване недостига на средства и липсата
на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на
положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19.


Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално
съфинансиране.

Страница 1 от 8